Cartes de serveis

Les Cartes de Serveis són documents públics a través dels quals les administracions informen sobre les característiques dels serveis públics que ofereixen i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació. Representen el compromís públic de l'organització de desenvolupar les seves funcions sota criteris de qualitat i millora contínua, donat que:

  • Promou les relacions amb els usuaris
  • Serveix per definir estàndards de servei
  • Permet establir objectius ambiciosos
  • Pretén assolir una major qualitat en els serveis

El sistema de gestió que hi ha darrere una Carta de Serveis té una repercussió directa en la millora dels serveis i en la percepció de la qualitat per part dels seus usuaris perquè:

  • Requereix l'anàlisi prèvia de les expectatives de les persones usuàries dels serveis, estableix uns compromisos, facilita la revisió dels processos de gestió i permet avaluar la gestió i la satisfacció per a prendre decisions per a la millora.
  • Es concreta en un document públic per als usuaris que recull informació dels serveis, els compromisos adquirits, els mecanismes d'avaluació i les vies de participació per a la millora dels serveis.

Per l’elaboració de les Cartes de Serveis de l'OAC, el Servei d'Arxiu i Gestió documental i el Servei de Comunicació que properament estaran disponibles en aquest apartat s’ha obtingut el 2022 un ajut de l’Oficina de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) corresponent a la convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments metropolitans per al desenvolupament d’activitats en l’àmbit de la transparència 2022-2023. 

Darrera actualització: 16.11.2023 | 13:05
Darrera actualització: 16.11.2023 | 13:05