Ofertes públiques d'ocupació

L’Ajuntament de Castellbisbal publica anualment l’Oferta Pública d’Ocupació que conté les places estructurals de necessària cobertura per personal funcionari de carrera o laboral fix, provinent de vacants de l'organització com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de serveis, així com de la creació de noves places. L’Oferta Pública d'Ocupació s’ha d’executar dins un termini màxim improrrogable de tres anys i s'ha de publicar en el diari oficial corresponent.

Darrera actualització: 16.04.2024 | 09:27
Darrera actualització: 16.04.2024 | 09:27