Cremes de restes vegetals

D’acord amb el que disposa la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, es prohibeix amb caràcter general la crema de residus vegetals en entorns silvícoles i agraris. 

Així, la Generalitat de Catalunya des del 16 d’octubre de 2022, ha donat de baixa el tràmit de comunicació de crema que permetia cremar restes vegetals durant els períodes de molt baix incendi forestal. 

D’acord amb la llei, només es permet la crema de restes vegetals en dos supòsits concrets i poc habituals, dirigits sempre a activitats professionals:

  1. Quan hi hagi raons de caràcter fitosanitari que no es puguin abordar amb altres tipus de tractament i que no existeixin altres mitjans per evitar la propagació de plagues/malalties.
  2. En entorns silvícoles, quan no es pugui accedir per a la retirada i gestió de les restes vegetals i això suposi un risc d’incendi forestal.  

Per tant, d’acord amb la normativa, no es pot fer cap crema sense la corresponent autorització per part de  la Generalitat de Catalunya.

Tot i que s’ha pactat al Congrés dels Diputats una esmena de la Llei anterior per tal de suprimir la prohibició de les cremes vegetals, fins el 2 de gener de 2023, la prohibició de crema de residus vegetals seguirà estant en vigor. 

Les persones que necessitin gestionar els seus residus vegetals hauran d’optar per altres mètodes, prioritàriament tractaments biològics, com són l’autocompostage (transformant in situ les restes vegetals en compost o adob), la trituració de les restes i utilització en el propi terreny o el lliurament a un gestor autoritzat de residus. Recordem que el reglament municipal de recollida de residus sòlids urbans de Castellbisbal ja prohibeix la crema de restes de poda i jardineria.

A Castellbisbal, les restes vegetals, procedents d’horts o jardins, es poden portar a la deixalleria o es pot sol·licitar la seva recollida domiciliària. Per a més informació sobre el servei gratuït de recollida domiciliària d’esporga podeu trucar al 93 771 17 45. 

Pel que fa als focs d’esbarjo, com poden ser les barbacoes, es podran realitzar amb prèvia comunicació, dins del període comprès entre el 16 d’octubre de 2022 i el 14 de març de 2023.

Per a més informació o dubtes, podeu trucar al 93 634 92 00. 

Darrera actualització: 16.11.2022 | 14:28
Darrera actualització: 16.11.2022 | 14:28