Reglament de la Recollida dels Residus

Dimecres, 12 de març de 2014 a les 17:22

Reglament Municipal regulador de la Recollida dels Residus Sòlids Urbans

Aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió de data 25.11.02 (expedient municipal 98GB102). BOP 14.03.2003

Modificació dels articles 35, 38, 40 i 44 aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de data 26.03.12 (expedient municipal 000001/2012-MA). BOP 31.05.2012

Darrera actualització: 19.02.2018 | 16:21