Accelera el creixement

Què és?

És un programa d'alt rendiment en què passaràs per diferents fases amb l'únic objectiu de dissenyar i implementar el projecte de creixement del teu negoci.

Què s'ofereix?

9 mesos i més de 70 hores de suport a l'empresa estructurat en diferents fases:

Fase 1
Abril 2022 - Juliol 2022
SELECCIÓ D'EMPRESES PARTICIPANTS

Un comitè d'experts format per tres professionals amb una llarga experiència de suport al creixement empresarial de pimes seleccionaran les 50 empreses que participaran en aquesta edició del programa "Accelera el creixement" en funció de criteris i indicadors sobre el potencial de creixement.

Fase 2
Setembre 2022 - Març 2023
REFLEXIÓ I ELABORACIÓ DEL PLA DE CREIXEMENT

L'objectiu d'aquesta fase és doble:

 1. Reflexionareu amb diferents experts i consultors sobre quins són els factors clau d'èxit per al creixement d'una empresa.
 2. Sobre la base de la diagnosi ja realitzada, es definirà un pla de creixement operatiu enfocat al teu negoci amb el suport i assessorament de consultors especialitzats.

En aquesta fase participaràs en les següents activitats:

Sessions col·lectives (10 hores)

 • Anàlisi integral
 • Diferenciació competitiva
 • Transformació digital

Sessions individuals a l'empresa (20 hores)

 • Diagnosi i Canvas de la teva empresa
 • Diagnosi de transformació digital
 • Sessió d'enfocament
 • Disseny del pla de creixement
 • Sessió d'orientació a l'acció

Fase 3
Abril 2023 - Juny 2023
SUPORT EN L'EXECUCIÓ DEL PLA DE CREIXEMENT

A la tercera i última fase del programa et donarem suport per posar en marxa les accions identificades en el pla de creixement del teu negoci a través d'un pla d'acció. En aquesta fase, participaràs en les següents activitats:

 • Sessions individuals a l'empresa (20 hores): un expert de l'àrea o àrees identificades com a prioritàries a treballar (transformació digital, internacionalització, comercialització o organització i equip directiu) t'acompanyarà en tot el procés i et donarà suport en l'execució de les actuacions.
 • 6 master class: amb experts en lideratge, innovació, comercialització, finançament, transformació digital i internacionalització perquè puguis reflexionar i aplicar al teu negoci aquests elements clau de creixement empresarial
 • 6 casos de bones pràctiques: empresaris d'èxit t'aportaran l'experiència i el coneixement d'alguns reptes més habituals en la fase de creixement empresarial.

Més informació: https://www.acceleraelcreixement.com/

Darrera actualització: 12.02.2024 | 17:11