Catàleg en línia

L’Arxiu Municipal de Castellbisbal posa a disposició l’inventari en línia dels seus fons documentals a  través del portal d'Arxius de Catalunya "Arxius en Línia". Arxius en línia és el portal on podreu consultar els fons, documents i objectes digitals que conserven els arxius d'arreu de Catalunya: l'Arxiu Nacional de Catalunya, la Xarxa d'Arxius Comarcals, i també alguns de privats i arxius municipals com el de Castellbisbal.

Què hi trobareu?

L'inventari dels documents dipositats a l'Arxiu Municipal de Castellbisbal amb un gran nombre de documents digitalitzats amb la descripció dels diversos fons documentals.   L'inventari està en contínua revisió, creixement i migració per la seva consulta en línia de forma que els resultats de les cerques poden no reflectir la totalitat de documents disponibles.

Com s'hi accedeix?

Per consultar el catàleg de l’Arxiu Municipal de Castellbisbal accediu al portal Arxius en línia. Hi ha dues opcions de cerca: la bàsica i l'avançada.

  • La cerca bàsica busca un text lliure (exacte si està escrit entre " " o la cadena de caràcters introduïda). Els resultats obtinguts es correspondran a tots els arxius de Catalunya que estan adherits al portal. Accés: https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercabasica/cerca
  • La cerca avançada us permet cercar també per text lliure, com en la bàsica, però afinant-la. Aquí podeu cercar únicament entre els documents de l'Arxiu Municipal de Castellbisbal: per a fer-ho a "Centre" heu de seleccionar "Arxiu Municipal Castellbisbal" cercant per Castellbisbal. Accés: https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/cerca

Per més ajuda en la cerca podeu consultar la pàgina de preguntes freqüents: https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/faqs

A l'apartat de documents hi podeu consultar un repertori de documents vinculats amb Castellbisbal. El repertori està constituït de 623 unitats documentals distribuïdes en 21 arxius i 52 fons documentals diferents, corresponents a centre d'arxiu diferents a l'Arxiu Municipal de Castellbisbal i que permeten completar els fons documentals de què disposa l'Arxiu Municipal. L'abast cronològic és del segle XI fins el 1900.

Informació sobre el finançament de l’actuació

La descripció i difusió dels fons de l’Arxiu Municipal ha estat possible gràcies als recursos econòmics destinats per part de l’Ajuntament de Castellbisbal, així com les subvencions atorgades per altres administracions:

  • Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona dins de les seves actuacions de suport als arxius de la Xarxa d’Arxius Municipals de la demarcació de Barcelona:  Els anys 2015, 2016, 2017 per la descripció del fons de l’Ajuntament de Castellbisbal, i el 2019 per la digitalització de documents històrics per la seva difusió. Els anys 2022 i 2023 s'ha obtingut subvencions per la publicació del catàleg de l’arxiu en línia i la difusió de documents digitalitzats.
  • Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya dins de les seves actuacions de suport als arxius de Catalunya: La sessió d’ús de l’eina GIAC i Arxius en Línia per la difusió dels documents de l’Arxiu Municipal, la subvenció atorgada el 2019 per la descripció del Fons Can Margarit, i subvenció atorgada el 2022 i el 2023 per la publicació del catàleg en línia i difusió del fons documental de l’Arxiu Municipal en obert a Internet.

 

Arxiu Municipal

Av. Pau Casals 9, planta -1 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Nom de contacte: Isaac Álvarez
Telèfon: 93 772 02 25
Fax: 93 772 13 07
Adreça electrònica: arxiu@castellbisbal.cat
Lloc web: www.castellbisbal.cat/arxiu
Horari:  
De dilluns a divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores. La consulta de documents es farà sempre amb hora concertada, prèvia sol·licitud de consulta, de dilluns a dijous laborables dins de l’horari d’obertura del servei.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 25.03.2024 | 10:43