Subscripció al Butlletí Jove Digital

Dimarts, 30 de novembre de 2021

Si us voleu subscriure al Butlletí Jove Digital, només cal que empleneu el formulari que us presentem en la tramitació telemàtica (a continuació).

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es preveu un termini preestablert

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Servei responsable:

Joventut

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 1.12.2021 | 09:01