Autorització per a la tinença d'animals domèstics no de companyia (aus de corral, conills, etc.)

Dimarts, 30 de novembre de 2021

Aquest tràmit et permet obtenir l'autrització per a la tinença d'animals doèstics no considerats de companyia.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert

Normativa bàsica d'aplicació:

Ordenança municipal per a la tinença d'animals doèstics no considerats de companyia

Servei responsable:

Medi Ambient

Observacions:

En el cas d’explotacions avícoles d’autoconsum, és obligatori inscriure aquesta activitat, al Registre d’explotacions ramaderes, del Departament d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya. L’autorització municipal de tinença queda condicionada al registre de l’activitat.

Cal aportar:

  • Sol·licitud genèrica / formulari específic:

    on s'especifiqui: nombre d'animals i tupus, descripció de les instal·lacions on estaran allotjats els animals, la seva alimentació i la neteja de l'espai

  • Caldrà aportar també fotografies i croquis de les instal·lacions d'allotjament

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 1.12.2021 | 09:11