Comunicació de cessament d'una activitat econòmica amb llicència ambiental (activitats incloses als annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre)

Divendres, 26 de novembre de 2021 a les 12:26

Aquest tràmit permet comunicar a l'Ajuntament el cessament d'una activitat temporalment o
definitivament (únicament per activitats de l’annex II i de l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Per les activitats de l’annex I s’ha de comunicar el cessament a la Generalitat).

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
La persona titular de l’activitat o el seu representant legal.

Quan es pot realitzar:

En termini

No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

Servei responsable:

Indústria i Activitats

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud del cessament d'activitat classificada

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent

 • Còpia de la Declaració Censal de l’Agència Tributària (model 036)

  O bé còpia de la baixa de l’Impost d’Activitats Econòmiques si l’activitat està sotmesa a aquest impost.

 • Declaració responsable o avaluació ambiental efectuada per tècnic competent

  El document ha d'acreditar:
  1. Que no hi ha presència de productes tòxics o perillosos, ni residus de qualsevol mena o que, d’haver-n’hi hagut, han estat gestionades de conformitat amb la normativa vigent.
  2. Que ni el sol ni les aigües subterrànies resten contaminades o que, d’haver-ho estat, s’han descontaminat, d’acord amb la normativa especifica.
  3. En quin estat romanen les instal·lacions envers el veïnat i el seu entorn físic.
  4. En el seu cas, quan ho determini la normativa sectorial d’aplicació, les mesures de vigilància i control posteriors al cessament que s’adoptaran.

 • En el cas d’activitats potencialment contaminats del sol, la documentació establerta pel Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació de les activitats potencialment contaminants del sol i els criteris i estàndards per a la

  En aquest cas, no cal presentar la declaració responsable

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i juntament amb la resta de documentació exigida, lliurar-la a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 26.11.2021 | 15:01