Sol·licitud del servei de teleassistència

Dimarts, 30 de novembre de 2021

Aquest tràmit permet sol·licitar el servei de teleassistència per a persones que per motius de salut, edat avançada, invalidesa, aïllament, etc. es troben en una situació de risc que fa necessària una atenció continuada. El servei dóna dret a disposar d'un aparell al domicili que possibilita mantenir un contacte verbal en cas de situacions d'urgència o necessitat.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert

Normativa bàsica d'aplicació:


Servei responsable:

Serveis Socials

Cal aportar:

  • Informe de salut de la persona per a la qual es sol·licita el servei
  • Volant de convivència
  • Fotocòpia del certificat de l’import de la pensió actualitzat
  • Rebut de lloguer o d’IBI

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Can Margarit (c. Major, 103). De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Darrera actualització: 1.12.2021 | 10:34