Subscripció al servei d'informació del Departament de Cooperació

Divendres, 26 de novembre de 2021

El departament de Cooperació envia informació de les activitats que desenvolupa a totes aquelles persones que els faciliten la seva adreça electrònica i en donen el consentiment.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini

No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Servei responsable:

Cooperació

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 26.11.2021 | 14:41