Targeta T-Rosa

Dijous, 19 de setembre de 2019 a les 00.00 h

 

Què és la T-Rosa?
Títol de transport de tarifació social que permet viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda per la zona tarifària 1 del sistema tarifari integrat (primera corona metropolitana). És personal i intransferible.

Requisits
Els veïns de Castellbisbal que vulguin obtenir la targeta rosa han de complir els requisits següents:

  1. Estar empadronat al poble
  2. Ser major de 65 anys o posseir el certificat de reconeixement de la discapacitat igual o superior al 33%
  3. Tenir uns ingressos iguals o inferiors a:
    • 8.271,55 €, per ser beneficiari de la Targeta rosa metropolitana gratuïta
    • 16.543,10 €, per ser beneficiari de la Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda

Beneficis de la T-Rosa
Permet viatjar per la primera corona del transport metropolità de forma gratuïta o a preus reduïts.

On es pot demanar?
A Castellbisbal, 

Per Internet, al web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Observacions:

  • La Targeta Rosa Metropolitana Gratuïta té actualment un cost inicial de 6,72€/any i es renova anualment.
  • La Targeta Rosa Metropolitana de Tarifa Reduïda actualment no té cap cost i es renova cada tres anys. 

 

Darrera actualització: 20.03.2023 | 17:44