Recomanacions sobre com actuar si es detecta un niu de vespa asiàtica

Dimarts, 8 de gener de 2019 a les 00:00

En cas d’observació de qualsevol exemplar o de nius contacteu amb el Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament, que iniciarà el protocol amb el Cos dels Agents Rurals de la Generalitat, responsable del seguiment d’aquesta espècie.


Recentment s’ha detectat un niu de vespa asiàtica a la llera del riu Llobregat, prop de la riera de Rubí, i alguns exemplars al nucli urbà i zones properes. Per això, i com a mesura preventiva, des de l’Ajuntament es recomana que si detecteu la presència d’un exemplar o niu d’aquesta espècie contacteu amb els serveis tècnics municipals de Medi Ambient per correu electrònic mediambient@castellbisbal.cat o trucant al 93 772 02 05. Des d’aquest servei rebreu informació sobre la vespa asiàtica i els passos a seguir per a la retirada dels nius, i s’avisarà al cos d’Agents Rurals de la Generalitat, responsable del seguiment d’aquesta espècie.

Sobre la vespa asiàtica

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie invasora que viu originàriament a la Xina, el nord de l’Índia i Indonesia. Va introduir-se a finals del 2004 a França, al port de Bordeus, a través d’un container que venia de la Xina. Posteriorment es va estendre per tot el sud de França i l’any 2007 es van detectar els primers nius de l’espècie a Sant Feliu de Guíxols.

Els adults s’alimenten de líquids dolços (nèctar i mel) i també de fruita madura. Les larves s’alimenten d’abelles i d’altres tipus d’insectes que són capturats pels adults i transportats als nius.

La vespa velutina instal·la els seus nius, preferentment, a les branques altes dels arbres a les zones agrícoles i boscoses, i a les zones urbanes també en molts altres llocs com pèrgoles, galeries, voladissos, arquetes, etc.

Respecte a la salut humana, la seva incidència sobre la població és similar a les altres vespes autòctones, és a dir, no pessiga a les persones si no es molestada, o bé si no ens apropem al seu niu. La pessigada produeix una recció antihistamínica normal, llevat de les persones sensibles o amb problemes d’al·lèrgies a les vespes.

Aquesta vespa produeix un impacte ecològic important, ja que és predadora de l’abella de la mel i d’altres espècies pol·linitzadores. L’espècie produeix un impacte socioeconòmic negatiu a l’incidir sobre la producció de mel i l’agricultura en general.

 

Darrera actualització: 08.01.2019 | 11:27