Les obres de la cruïlla de la carretera de l'Estació començaran al gener de 2018

Dimarts, 28 de març de 2017 a les 17:25

El projecte d’obres inclou construir un tercer carril a la carretera, millorar-ne la visibilitat i la il·luminació i implementar mesures per reduir-hi la velocitat.

Les obres de millora de la cruïlla entre la carretera de l’Estació i el carrer de l’Estació començaran al gener de l’any que ve i duraran entre dos i tres mesos. L’arranjament millorarà la seguretat en aquesta intersecció i preveu construir un tercer carril a la carretera per facilitar l’accés als vehicles que vulguin entrar o sortir del nucli urbà. A més, s’implantaran mesures per reduir la velocitat.

El projecte també inclou la il·luminació de la cruïlla per millorar-ne la visibilitat. Es tracta d’una proposta defensada per l’Ajuntament des d’un primer moment i tot i saber que la Diputació no acostuma a incloure l’enllumenat en els seus projectes. Tanmateix, i després de mantenir diverses reunions, la Diputació va accedir a instal·lar fanals fotovoltaics amb la condició que, un cop finalitzades les obres, el consistori es faci càrrec del manteniment. El regidor de Patrimoni Urbà, Salvador Segura, explica que “en la instal·lació de la il·luminació s’han prioritzat les qüestions relatives a la sostenibilitat i a la incorporació de les energies renovables”, i reconeix i agraeix “la bona disposició de la Diputació en aquesta qüestió”.

Cost de les obres
Les obres tindran un cost de 317.681 euros i aniran a càrrec de la Diputació de Barcelona, que les finançarà íntegrament després que, a l’estiu de l’any passat i atenent la petició municipal d’accelerar la redacció del projecte, aquest organisme qualifiqués les obres com d’alta prioritat i no de prioritat baixa com havien estat considerades fins al moment.

L’alcalde, Joan Playà, ha expressat la seva satisfacció pel fet que les obres es començaran el gener de 2018 i considera que suposaran una millora important per a la seguretat de tots els ciutadans que fan ús d’aquesta intersecció.

El projecte de remodelació de la cruïlla de la carretera de l’Estació es va presentar en un acte públic i obert a la població que es va fer el passat 14 de març.

Més seguretat
Per tal d’elaborar el projecte d’obres i per ajustar les mesures a les necessitats reals, la Diputació ha fet un ampli estudi per analitzar les característiques de la carretera de l’Estació així com el tipus de vehicles que hi circulen. Fruit d’aquesta anàlisi, s’ha constatat que aquesta cruïlla suporta el pas d’una mitjana de 10.000 vehicles diaris dels quals el 18,5% són vehicles pesants.

L’estudi també ha revelat que el 84,82% dels vehicles que passen per aquesta intersecció circulen a una velocitat superior a la permesa, que és de 50 km/h.

Darrera actualització: 12.12.2019 | 18:39