A Castellbisbal es recullen de manera selectiva el 61 % dels residus

Dimarts, 4 de febrer de 2020 a les 00:00

Segons el darrer informe de l’AMB, el municipi està 25 punts per sobre del nivell de recollida selectiva metropolità i supera l’objectiu del 55 % establert per la Unió Europea per a l’any 2025


Un 61 % dels residus que es generen a Castellbisbal es recullen de manera selectiva. Aquesta és una de les principals dades que s’extreuen de l’informe que ha elaborat recentment l’Àrea Metropolitana de Barcelona després d’analitzar els principals indicadors de residus municipals del 2018.

Segons l’estudi, l’índex de recollida selectiva a Castellbisbal està 25 punts per sobre de la mitjana al conjunt de l’àrea metropolitana, que es situa en un 35,6 %, i supera en sis punts l’objectiu de la Unió Europea, que s’ha proposat arribar a un 55 % l’any 2025.

Pel que fa a la producció de residus, a Castellbisbal, l’any passat, se’n van generar 516,5 quilos per habitant, una xifra que els darrers cinc anys, en tones totals, ha augmentat un 22,6 %.

“Tot i que estem per sobre dels 459,7 quilos de residus que es generen per habitant de mitjana a l’àrea metropolitana, a Castellbisbal la quantitat de residus recollits selectivament ha millorat respecte al total de residus generats, de manera que els resultats globals de recuperació són positius”, destaca Glòria Martínez, regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Quant recollim de cada fracció?

L’informe de l’AMB revela que la fracció orgànica és la que té més potencial de millora i en la qual hem de centrar els esforços, donat que l’any 2018 se’n van generar 132 quilos per habitant i només un 38 % es va recollir selectivament. En canvi, es va fer recollida selectiva del 92 % dels 58 quilos de residus d’envasos lleugers generats per habitant; i dels 30 quilos de vidre, se’n va recollir selectivament el 70 %. Pel que fa al paper i al cartró, les xifres també són positives perquè dels 47 quilos generats, se’n va recollir selectivament el 65 %.

Aquests indicadors converteixen Castellbisbal en la tercera població de l’àrea metropolitana pel que fa a la recollida selectiva de residus per habitant, darrere de Tiana i Torrelles de Llobregat, que ocupen la primera i la segona posició del rànquing.

“Malgrat aquests bons resultats, hem de continuar augmentant la recollida selectiva per poder seguir reduint la nostra petjada ambiental”, remarca la regidora Glòria Martínez, que alerta del fet que, segons l’informe de l’AMB, “encara un 55 % del que es llença a la inorgànica hauria d’anar a altres contenidors o a la deixalleria; un 17 % de tot el que es llença al contenidor marró no és orgànic; un 6 % del contingut del contenidor blau no és paper ni cartró i un 2 % del que llencem al contenidor verd no és vidre”.

Darrera actualització: 04.02.2020 | 10:35