Comunicat de l’Ajuntament sobre les reivindicacions del personal de La Caseta

Dilluns, 6 de novembre de 2023 a les 00:00

Davant les informacions aparegudes als mitjans de comunicació sobre les condicions laborals del personal de l’escola bressol municipal La Caseta, l’equip de govern vol aclarir i deixar constància dels següents punts:

En primer lloc, volem posar en valor la feina de tot el personal de l’escola bressol municipal La Caseta. Fan una tasca fonamental en una etapa educativa no obligatòria que considerem essencial i una prioritat per al desenvolupament dels infants. És per aquest motiu que l’Ajuntament fa una aposta ferma per garantir un servei de qualitat a l’escola bressol municipal.
 
L’equip de govern està obert a escoltar les propostes de millora de les educadores i de tot el personal de La Caseta. De fet, des del juny fins ara, la regidora d’Educació, Silvia Fernández, i l’alcaldessa, M. Dolors Conde, han mantingut diverses reunions de treball amb les portaveus del personal. En totes aquestes trobades l’Ajuntament ha traslladat la voluntat d’estudiar totes les millores i aplicar aquelles que la llei permeti i siguin viables, tenint en compte les necessitats de conciliació de les famílies.
 
La Caseta és un servei públic municipal que gestiona una empresa externa. Actualment, la Regidoria d’Educació ha iniciat els tràmits per treure novament a licitació el contracte de gestió de l’escola bressol municipal, obert a totes les empreses i entitats especialitzades en educació infantil.
 
Una mostra de la bona voluntat de l’Ajuntament és que fruit de les reunions entre l’equip de govern i les representants del personal laboral de La Caseta, en els plecs d’aquesta nova licitació s’incorporaran gran part de les millores que reclama el personal de La Caseta, com ara l’aplicació de la parella educativa, de manera que hi haurà dos educadores a cada aula. També s’inclourà un reforç de personal al servei de menjador i una auxiliar de cuina, així com l’aplicació del calendari escolar dels centres educatius de la Generalitat que suposarà més dies festius per al personal de La Caseta, donat que s’ha acceptat la proposta de tancar l’escola bressol els dies de lliure disposició que tenen totes les escoles i instituts públics del municipi.
 
Pel que fa a la reivindicació de les millores salarials, cal deixar clar que les institucions públiques no poden determinar condicions particulars ni establir salaris fora del marc de la legislació vigent. L’Ajuntament ha fet nombroses consultes i contrastat opinions a juristes i altres professionals sobre aquest tema i tots coincideixen en alertar que amb l’actual legislació de contractes públics, són l’Estatut dels Treballadors i els convenis col·lectius de cada sector els que estableixen les condicions de treball. Així doncs, és davant la patronal del sector que cal negociar el conveni marc col·lectiu i les respectives millores salarials, no davant l’Ajuntament.
 
Finalment, l’equip de govern reitera la voluntat de vetllar per la qualitat del servei de l’escola bressol municipal La Caseta i trasllada tot el seu suport i solidaritat al personal laboral del centre, però alerta que no està disposat a cedir a cap xantatge i lamenta que es difongui una informació esbiaixada dels fets.
 
Per tot l’exposat, l’equip de govern vol deixar constància d'algunes de les millores aconseguides fruit de les reunions mantingudes amb la representació del personal laboral de La Caseta:
 
  • Parella educativa, de manera que hi haurà dos educadores per aula.
  • Reforç de personal al servei de menjador.
  • Incorporació a la plantilla d’una auxiliar de cuina.
  • Aplicació del calendari escolar dels centres educatius de la Generalitat que suposarà més dies festius per al personal de La Caseta.
  • Les millores salarials no s’han pogut atendre perquè no són competència municipal i depenen de la negociació amb la patronal del sector.
Darrera actualització: 06.11.2023 | 14:49