L'Ajuntament avança en la conservació i difusió de les actes històriques del Ple Municipal

Dilluns, 26 de març de 2012 a les 12:36

El detall de la informació que aporten constitueix uns documents fonamentals per a l’investigador per tal d’entendre els canvis polítics, socials i econòmics de Castellbisbal dels darrers 160 anys

L’Ajuntament de Castellbisbal a través de l’Arxiu Municipal de Castellbisbal està duent a terme el tractament arxivístic dels llibres d’actes històrics dels òrgans col•lectius de govern de l’Ajuntament (Ple Municipal i Junta Municipal).

Gràcies a l’obtenció d’una subvenció per a la contractació d’una persona desocupada dins del programa “Pla d’ocupació per a la contractació de persones treballadores desocupades en col·laboració amb entitats locals per l’exercici 2011” (patrocinat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, i cofinançat pel FSE i pel Servicio Público de Empleo Estatal), s’està avançant en el tractament arxivístic dels llibres d’actes, amb la feina d’una persona que està duent a terme, des del gener de 2012, tasques de tractament arxivístic. Aquestes tasques donen continuïtat a actuacions dutes a terme anteriorment relacionades amb les còpies digitals de documents.

Els llibres d’actes objecte de tractament en aquesta fase són els del s. XIX, en concret s’ha iniciat la tasca amb el llibre d’actes del Ple Municipal corresponent a l’any 1853.

El tractament arxivístic consisteix en un conjunt d’accions que tenen per objectiu classificar, descriure i desar els documents, aplicant-los mesures de preservació que n’assegurin la consulta i la conservació al llarg del temps. Així mateix, es du a terme una còpia digital de totes les actes per afavorir-ne la consulta i la difusió.

De cada llibre d’actes, -en concret, de cada sessió del Ple municipal o de la Junta municipal- se’n netegen els documents, es copien digitalment, se’n fa una descripció per permetre la cerca d’informació, es protegeix el document de forma permanent i es desa en unes caixes que es dipositaran a l’arxiu municipal.

Les actuacions permetran la preservació correcta dels llibres d’actes i que, en una propera fase, tothom que hi estigui interessat pugui consultar-los en línia o a l’arxiu fent cerques a través dels temes tractats en cada sessió.

 

La significació dels llibres d’actes per a la recerca històrica

Els llibres d’actes del Ple municipal constitueixen un dels conjunts documentals que conserva l’Arxiu Municipal de Castellbisbal més significatius i complerts per entendre l’evolució històrica de la vila.

En cada llibre es transcrivia el desenvolupament de les sessions del Ple municipal o de la Junta municipal. En aquest cas, es fa un resum de les deliberacions i dels acords presos.

El conjunt de llibres d’actes del Ple municipal, Junta municipal, Comissió de Govern i Junta de Govern Local constitueix una de les sèries documentals més completes. En aquest cas, els primer llibre d’actes conservat és del 1853; la sèrie documental continua fins al moment actual, exceptuant algun moment de finals de la Guerra Civil espanyola.

La continuïtat temporal i el detall de la informació que aporten constitueixen uns documents fonamentals per a l’investigador, per tal d’entendre els canvis polítics, socials i econòmics de Castellbisbal dels darrers 160 anys.

Darrera actualització: 11.11.2019 | 17:10