Aprovades les ordenances fiscals per al 2015

Dimecres, 5 de novembre de 2014 a les 18:21

L'any que ve, no s'apujarà cap impost i l’IBI deixa d’augmentar, després de deu anys de progressiu increment de la base liquidable amb motiu de la revisió cadastral aplicada al 2005.

 

Les ordenances municipals es van aprovar en el Ple Ordinari del passat dilluns dia 2 de novembre, en el qual el regidor d’Hisenda, David Vidal, va explicar que “la baixa pressió fiscal en l’IBI es deu al fet que Castellbisbal compta amb un potent teixit industrial que aporta uns considerables ingressos a les finances municipals de l’IAE”. Sobre aquest impost, l’IBI, Castellbisbal és un dels municipis amb el coeficient més baix dels municipis veïns i dels més baixos de la província de Barcelona.

Habitatge
Entre els canvis més importants que s’han registrat en les ordenances, en relació amb l’any passat, destaca l’exempció de pagament per execucions hipotecàries per part dels bancs. Una aplicació que estava suspesa fins que s’ha publicat el marc legal que permet aquesta exempció.

La bonificació que fins ara es fa a l’habitatge habitual, per als casos de decés, s’ha ampliat a les places d’aparcament o als trasters que no necessàriament han d’estar al mateix edifici. A la vegada, s’aplica una bonificació de fins el 40% en d’altres propietats, per al mateix concepte de decés.

Foment de l’activitat econòmica
Per incentivar l’activitat econòmica s’incorporà una nova bonificació per a emprenedors i cooperatives en les corresponents taxes d’activitats. Aquests descomptes seran del 90% a la trama urbana i del 40%, fora d’aquesta

Obres
Respecte les obres es redueix el preu mòdul de càlcul del ICIO al que estableix el Col•legi d’Arquitectes i es redueix gairebé al 50% les dues tipologies d’obres menors.

Tinença d’animals domèstics
Per afavorir l’adopció de gats del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics, es redueix un 25% la taxa d’esterilització i es potencia l’adopció de dos gats per criteris tècnics.

Documents administratius
Les ordenances del 2015 unifiquen, en una única ordenança, les diferents taxes d’expedició de documents administratius. A més, s’estableixen exempcions per a l’expedició de poques fotocòpies perquè és més costós tramitar el pagament que la recaptació real.

Per tal de potenciar la utilització de les tecnologies de la informació per davant del paper, estipulen preus més baixos per al lliurament de documentació per correu electrònic.

Només un increment d’una taxa
L’únic increment significatiu en les ordenances municipals són els imports que cal pagar per fer mesures de sorolls. La taxa que s’ha estipulat per al 2015, s’adapta al cost real que té fer aquestes mesures.

En aquest sentit, cal incidir en què aquestes mesures són gratuïtes la primera vegada que es fan i en cas de reincidència només cal pagar la taxa si el resultat és negatiu; és a dir, quan el veí tingui raó restarà exempt i el cost l’assumirà l’infractor.

Darrera actualització: 28.10.2019 | 15:04