S'estrena un protocol per fomentar la participació als plens municipals

Divendres, 29 d'abril de 2016 a les 08:19

El document, consensuat amb tots els grups municipals, vol facilitar la participació activa i democràtica de la ciutadania en la vida política local.

L’Ajuntament de Castellbisbal ha posat en marxa un protocol per fomentar la participació ciutadana als plens municipals. El document, que ha estat consensuat amb totes les forces polítiques del consistori i compta amb l’acord unànime dels grups, estableix mecanismes per afavorir la participació democràtica activa de la societat en l’activitat municipal.

El protocol recorda que totes les persones i entitats tenen dret a intervenir a les sessions ordinàries del Ple municipal mitjançant el torn de precs i preguntes que s’obre un cop s’acaba oficialment la sessió, sempre i quan les intervencions tractin de matèries de competència municipal o d’interès local. En aquest sentit, el document detalla el procediment que s’haurà de seguir per participar-hi , com ara que la persona que formuli la pregunta i/o suggeriment s’ha d’identificar, que disposarà de cinc minuts per intervenir i que té dret a rebre resposta del seu requeriment i a disposar d’un torn de rèplica, en cas que així ho consideri.

“Les sessions del Ple municipal són una oportunitat per als veïns i veïnes de Castellbisbal d’expressar-se, de demanar comptes, de preguntar, proposar i estar informats de les decisions que es prenen i afecten el municipi”, destaca l’alcalde, Joan Playà, ressaltant que “l’objectiu principal d’aquest protocol és facilitar aquest dret de participació activa a la ciutadania, contribuint així a la gestió municipal i a construir una societat més democràtica i més compromesa”.

Darrera actualització: 02.01.2020 | 18:40