Conveni de col·laboració amb l'AMB per a la instal·lació i la gestió de les marquesines a les parades d'autobús del municipi

Divendres, 8 d'octubre de 2021 a les 00:00

2021

Mitjançant aquest conveni s'estableix un marc formal de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMBA per tal de dur a terme el subministrament i la instal·lació de noves marquesines, la neteja, el manteniment i la gestió de totes les marquesines, noves i existents, a les parades d'autobús del municipi, així com també l'explotació publicitària dels suports publicitaris associats a aquestes marquesines.

Parts: Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Ajuntament de Castellbisbal

Vigència: 4 anys, amb possibilitat de pròrroga de, com a màxim, 4 anys addicionals.

Objecte: col·laboració entre l'AMB i l'Ajuntament per a la millora de la qualitat de les condicions d'espera a les parades d'autobús del municipi, així com establir la forma i les condicions que han de regir en l'esmentat procés d'instal·lació de les marquesines i el seu finançament.

Darrera actualització: 08.10.2021 | 09:34