Acta de la Junta de Govern Local de l'11 de novembre de 2015

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Concórrer a la convocatòria corresponent a l’any 2015 d’ajuts a la gestió forestal sostenible

Conveni de col·laboració per exhibir l'exposició Padrins d'Àreu

Contractació del subministrament, implementació i manteniment d'un Gestor d'imatges per l'Arxiu Municipal

Contractació de les obres d’adequació de l’espai lliure contingut al Centre Cívic de Can Santeugini

Projecte de soterrament de contenidors de residus urbans als sectors residencials de Can Santeugini, Comte de Sert i Can Costa

Projecte d’obres de rehabilitació de la Masia Can Pedrerol de Dalt

Obres de reparació i millora del paviment asfàltic d’avingudes i de carrers del nucli urbà i polígons residencials de Castellbisbal

Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística PAU-09

Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística PAU-10

Contractació del servei d’informació i assessorament jurídic en matèria de consum

Contractació de serveis esportius del complex esportiu municipal Illa Esportiva

Tramitació de llicència municipal ambiental

Darrera actualització: 26.02.2019 | 09:31