Acta de la Junta de Govern Local del 24 de febrer de 2016

 

ORDRE DEL DIA

Subvenció per a la gestió del servei de transport adaptat de l’any 2015

Subvenció per actuacions d’urgència social per a l’any 2015

Subvenció per al finançament dels Serveis Socials Bàsics en l’exercici 2015

Subvenció per als serveis de centres oberts i els programes d’atenció social i educativa davant les situacions de risc del CP 2015

Sol·licitud per a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat, corresponents a l’any 2016

Conveni de col·laboració per desenvolupar el Programa mixt treball i formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció RMI

Conveni de col·laboració per desenvolupar el Programa mixt treball i formació adreçat a persones aturades, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi

Sol·licitud per a l’execució de l’actuació POLindústria, del programa de Polítiques de teixit productiu

Sistema Guardería Pass i Guardería E-Pass de l’empresa Sodexo Soluciones de Motivación España, SAU.

Conveni de col·laboració amb l’Institut Narcís Monturiol de Barcelona

Conveni subvencional amb la Colla Sardanista Marinada

Aprovació de la justificació d'una subvenció concedida a l’Institut Castellbisbal, l’any 2015

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l’Entitat Urbanística Col·laboradora Can Costa durant l’any 2015

Certificació de les obres del cobriment parcial de la pista poliesportiva de l’Escola Els Arenys a Castellbisbal

Requeriment de pagament

Adjudicació del servei de gestió del CAAD

Assabentat


 


Darrera actualització: 10.10.2016 | 10:54