Acta de la Junta de Govern Local del 26 d'octubre de 2016

 

ORDRE DEL DIA

Aprovació del conveni subvencional amb l’Institut Castellbisbal per a l’any 2016

Aprovació del conveni subvencional amb l’entitat Institut Castellbisbal per a dur a terme activitats dirigides a l’alumnat d’educació postobligatòria

Acord d’aprovació de la convocatòria per a la concessió de les beques Joves per canviar el món.

Aprovació de l’atorgament d’ajuts destinats a beques als millors expedients de batxillerat 2016.

Cessió d’ús de 14 welcome packs a favor de BiSCA

Autorització per realitzar tractaments fitosanitaris no agraris en subestacions elèctriques

Conveni per a la prevenció d’incendis forestals

Adjudicació del contracte del subministrament de grups de llums ornamentals de Nadal

Convocatòria de subvencions per a l’atorgament d’ajuts socials per l’IBI

Liquidació definitiva del contracte i devolució de la garantia dipositada

Adjudicació del servei per a la confecció d’un estudi de mobilitat

Concurrència a la convocatòria de la Diputació de Barcelona per a la concessió de subvencions per a la programació d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars

Aprovació dels preus públics per al curs Operacions auxiliars i de magatzem en indústries químiques.

Assabentat de la sentència núm. 205/2016, de 31 de març de 2016, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del contenciós administratiu, Secció Tercera.

 

Darrera actualització: 15.11.2016 | 18:10