Acta de la Junta de Govern Local del 14 de juny de 2017

 

ORDRE DEL DIA

  • Adjudicació del contracte del servei de lleure i oci “Deskorda’t” i “Connecta’t”
  • Liquidació definitiva del contracte de servei de neteja i subministrament de material higiènic als edificis municipals
  • Consideració de l’oferta econòmicament més avantatjosa per al contracte del servei de manteniment i assistència tècnica del sistema d’informació geogràfica municipal
  • Liquidació definitiva del contracte del servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions dels edificis municipals a Castellbisbal, a excepció de les complexes
  • Ordre d’enderroc de les obres de efectuades sense disposar de l’oportú títol habilitant
  • Estimació de recurs presentat contra un rebut de liquidació de la 2a fracció de la 7a quota provisional de la reparcel·lació de Costablanca, emès per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
  • Aprovació del Conveni subvencional i de col·laboració amb l’entitat Gent Gran de l’Espai de la Plaça
  • Aprovació de l’oferta econòmicament més avantatjosa, en relació a la contractació del servei de fotografia sobre l’activitat municipal 2017-2019
  • Aprovació de l’oferta econòmicament més avantatjosa, en relació a la contractació del subministrament, mitjançant el sistema d’arrendament amb opció de compra, de diverses màquines cardiovasculars
  • Precs i preguntes


Darrera actualització: 22.06.2017 | 12:44