Acta de la Junta de Govern Local del 10 de febrer de 2016

 

ORDRE DEL DIA

Concórrer en la convocatòria del 2016 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

Aprovar la convocatòria i les bases específiques del 4t Concurs de fotografia jove del Dia de la Dona Treballadora

Rectificació d'errors materials en un acord

Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Esplai Gatzara

Aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Petanca Castellbisbal

Ajuts socials equivalents a una part de la quota de l’Impost sobre béns immobles (IBI) per a l’exercici 2015

Aprovar llicències d'obres

Aprovar liquidacions de llicències d'obres

Incoar procediment de contractació dels serveis postals, bustiades i distribució del butlletí municipal.

Concessió de llicències municipals d'activitats recreatives i de les liquidacions corresponents.

Darrera actualització: 10.10.2016 | 10:55