Acta de la Junta de Govern Local del 12 d'agost de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 5 d'agost de 2022.

Acord per aprovar concórrer en la convocatòria del 2022 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023" de la Diputació de Barcelona per als projectes d'actuació dels recursos "Ciutats educadores: aprenentatge competencial" i "Ciutats educadores: suport a la funció educativa de les famílies".

Acord per aprovar la concessió de la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per afrontar el pagament del lloguer dels joves de Castellbisbal.

Acord per aprovar l'atorgament i la denegació dels ajuts/subvencions destinats a l'adquisició de material escolar, sortides escolars i/o tallers i activitats per al curs escolar 2022-2023.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, garatge, piscina i gual i connexió a la xarxa de clavegueram al carrer Segre, núm 13.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per al recalçat parcial dels fonaments de l'habitatge al carrer Sarasate, núm. 7. 

.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 22.09.2022 | 10:37