Acta de la Junta de Govern Local del 15 de gener de 2021

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar l'acceptació corresponent a l'anualitat 2020 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona inclosa en el Programa d'actuacions de millora urbana i social (PAMUS) en el marc del Pla d'Inversions Metropolità per al període 2020-2023

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte de les obres de substitució i millora del sistema principal de refrigeració per aigua de l'edifici de l'Ajuntament

Acord per aprovar expedient ordinari, els plecs de clàusules administratves particulars i els plecs de prescripcions tècniques per a la contractació de serveis de creació i producció del Festival de les Arts NYS de Castellbisbal

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte de les obres per a la implantació d'un carril bici entre els nuclis urbans de Castellbisbal i El Canyet

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte de serveis de publicitat institucional de l'Ajuntament de Castellbisbal

Acord per aprova l'exclusió de la licitació d'una oferta presentada i considerar la millor oferta de la contractació del servei de podologia municipal

Acord per aprovar el conveni de col·laboració entre la parròquia de Sant Vicenç i l'Ajuntament per a la digitalització d'alguns llibres de l'Arxiu Municipal

 

 

Darrera actualització: 02.02.2021 | 11:13