Acta de la Junta de Govern Local del 15 de maig de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’Associació de Veïns del carrer Santa Rita

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a la Coral la Unió de Castellbisbal

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l'Associació de Propietaris de Costablanca

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l'Elenc Teatral 

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Diables de Castellbisbal

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l'escola Mare de Déu de Montserrat

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l'escola Els Arenys

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA de l'escola Mare de Déu de Montserrat

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l'Automòbil Club Potarrojos Competició

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l'Institut Escola Les Vinyes

Acord d’aprovació de la despesa en concepte d’aportació al Consorci per a la Normalització Lingüística per a l’exercici 2019

Acord d’aprovació de la pròrroga de la concessió administrativa per a l’ús privatiu del domini públic del Bar-restaurant i botiga del Centre Cívic de Can Santeugini

Acord d’aprovació de la correcció de l’error material comès en l’acord de la Junta de Govern Local 10.04.2019, de prorroga del contracte de serveis de fotografia sobre l’activitat municipal

Acord d’aprovació de l’expedient ordinari per a la contractació del servei d’analítiques al complex esportiu Illa Esportiva

Acord de consideració de l’oferta més avantatjosa de les ofertes presentades per l’adjudicació de les obres de reparació i millora de trams de voreres en el nucli i urbanitzacions

Acord d’aprovació d’ordre d’enderroc d’obres (I)

Acord d’aprovació d’ordre d’enderroc d’obres (II)

Precs i preguntes

Darrera actualització: 22.05.2019 | 10:46