Acta de la Junta de Govern Local del 16 de maig de 2018

ORDRE DEL DIA

Acceptació dels ajuts del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

Aprovació del conveni de col·laboració cultural amb l’empresa Mercats d’Abans

Aprovació de la la justificació econòmica de la subvenció concedida a Societat de Caçadors

Aprovació dels preus públics per a un curs de conducció de carretons elevadors

Autorització de la cessió efectuada per l’actual contractista dels serveis preventius sanitaris per als actes i esdeveniments municipals a una altra empresa

Aprovació de la liquidació definitiva del contracte del servei de l'assessorament pel manteniment dels projectes

Aprovació de la certificació número 15 (última) de les obres de rehabilitació estructural i d'estanqueïtat de la Masia de Can Pedrerol de Dalt

Concessió de llicència urbanística (I)

Concessió de llicència urbanística (II)

Modificació del Pla de Desplegament d’una xarxa d’accés de nova generació mitjançant fibra òptica fins a la llar

Ratificació de decret

Assabentat de la sentència núm. 107/2018 de  25.04.2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona

Consideració de la millor oferta per la contractació de la concessió del servei públic de casals d’estiu 2018

Aprovació de l’expedient de tramitació urgent per a la contractació del servei per a la confecció del projecte i direcció d’obres de la reposició del mur de la trinxera de la línia ferroviària Papiol-Mollet

Aprovació de l’expedient de tramitació ordinària  per a la contractació del subministrament i instal·lació de la gespa artificial del camp de futbol

Darrera actualització: 29.05.2018 | 13:26