Acta de la Junta de Govern Local del 17 de desembre de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 10 de desembre de 2021.

Acord per aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental per al desenvolupament de projectes en relació amb la dinamització i suport al teixit industrial local durant les anualitats 2022 i 2023.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Societat de Caçadors de Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter esportiu.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'Escola Mare de Déu de Montserrat per dur a terme activitats de caràcter esportiu.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Associació Esportiva Pota-rojos per dur a terme activitats de caràcter esportiu.

Acord per aprovar inicialment el projecte de remodelació i millora de l'àrea de jocs infantils de la plaça de Lluís Companys.

Acord per aprovar inicialment el projecte de les obres de millora de paviments en les cruïlles dels carrers de Castellbisbal per al 2021.

Acord per aprovar definitivament el projecte executiu per a una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a l'Institut-Escola Les Vinyes.

Acord per aprovar inicialment el projecte de millora del cementiri municipal de Castellbisbal.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per efectuar modificacions de les bancades i el sistema estructural per suportar nous equips a la zona de refredament al carrer Ferralla, núm. 20-23.

Acord per aprovar la incorporació de la modificació no substancial de la llicència municipal ambiental per a la manipulació de productes plàstics a la nau del carrer Motors, número 35.

Acord per aprovar el Pla de Seguretat i Salut del LOT 1 (nucli urbà) de les obres de canvi de lluminàries a tecnologia LED de l'enllumenat públic del nucli urbà i de Can Santeugini.

Acord per aprovar l'adjudicació de la contractació dels serveis tècnics per a la coordinació i gestió qualificada del manteniment dels edificis municipals.

Acord per aprovar l'expedient ordinari, el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives per a la contractació de serveis preventius sanitaris per als actes organitzats per l'Ajuntament de Castellbisbal i als que dona suport.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i el centre Institut Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter esportiu.

Acord per aprovar la concessió de llicència municipal d'activitats recreativa no permanent desmuntable per a la instal·lació d'un tobogan a la plaça de Folch i Torres.

Acord per aprovar expedient ordinari i el plec de clàusules administratives per a la contractació de les obres de reparació i millora de paviments en cruïlles i carrers de Castellbisbal.

Acord per aprovar expedient ordinari i el plec de clàusules administratives particulars per a la contractatació de les obres d'intervenció per a la millora de les cobertes i la façana est del cementiri municipal de Castellbisbal.

Acord per aprovar expedient ordinari, plec de prescripcions tècniques i plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació del subministrament i migració d'un subsistema de correu electrònic en el núvol de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Esplai Gatzara de Castellbisbal per dur a terme activitats d'educació en lleure i d'interès públic municipal.

Acord per aprovar expedient ordinari, plecs de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques per a la contractació d'un habitatge o més, destinats a la gestió dels fons municpals per garantir les necessitats bàsiques, gestionades de de la regidoria de Serveis a les Persones.

Precs i preguntes

Darrera actualització: 07.01.2022 | 13:13