Acta de la Junta de Govern Local del 18 de novembre de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 11 de novembre de 2022.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenci´atorgada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per al finançament anual del Pla Local de Joventut i aprovar el conveni de col·laboració.

Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d'urgència social per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per una sol·licitant.

Acord per aprovar la denegació de la prestació social de caràcter econòmic d'urgència social per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per una sol·licitant.

Acord per aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de remodelació i millora de l'àrea de jocs infantils de la plaça Lluís Companys.

Acord per aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres d'intervenció i millora de les cobertes i la façana del cementiri municipal.

Acord per aprovar expedient ordinari i Plec de Clàusules Administratives per a la contractació de les obres d'implantació d'un carril bici entre els nuclis urbans i de Can Costa.

Acord per aprovar la primera i última pròrroga del contracte de serveis preventius sanitaris per als actes i esdeveniments de Castellbisbal.

Acord per aprovar la liquidació del contracte i la devolució de la garantia dipositada en la contractació dels serveis postals de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Aprovar la modificació del contracte de serveis de disseny gràfic del material de comunicació de l'Ajuntament de Castellbisbal pel que fa al lot 1 corresponent a activitats municipals ordinàries.

Acord per aprovar l'expedient ordinari i el Plec de Clàusules Administratives per a la contractació de les obres d'instal·lació d'una passarel·la en el pont de llums de l'auditori d'Els Costals de Castellbisbal.

Acord per aprovar excloure de la licitació una oferta i adjudicar la contractació del subministrament de lots de Nadal a la gent gran.

 

Precs i preguntes.

 

 

Darrera actualització: 15.12.2022 | 12:53