Acta de la Junta de Govern Local del 19 d'agost de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 12 d'agost de 2022.

Acord per aprovar que l'empresa INELECTRIC 3000 SL, es considera com a licitador del contracte dels serveis provisionals i temporals d'instal·lacions elèctriques, fontaneria i climatització de Castellbisbal.

Acord per aprovar l'adjudicació a l'empresa IQUEMBU SL, el contracte de servei de gestió del casal infantil municipal "El Mirador".

Acord per aprovar la liquidació definitiva del contracte i la devolució de la garantia definitiva dipositada per L.D. EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION SAU, pel contracte del servei de neteja dels centres educatius públics de Castellbisbal.

Acord per aprovar la justificació realitzada per la sol·licitant, corresponent a la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència concedida per afrontar el pagament de lloguer d'habitatge.

Acord per aprovar concedir llicència municipal sol·licitada per Marc Bermúdez Balaguer, en representació de SANTA JUANA 303 SL, per l'espectacle públic i activitat recreativa musical denominada FESTIVAL ZAMNA BARCELONA 2022, a realitzar el dia 10.09.2022.

Acord per aprovar concedir llicència municipal sol·licitada per Marc Bermúdez Balaguer, en representació de SANTA JUANA ·303 SL, per l'espectacle públic i activitat recreativa musical denominada FESTIVAL ZAMNA BARCELONA 2022, a realitzar el dia 17.09.2022.

Acord per aprovar concedir llicència municipal sol·licitada per Marc Bermúdez Balaguer, en representació de Santa Juana 303 SL, a realitzar el dia 24.09.2022.

Acord per aprovar concedir llicència municipal d'activitat recreativa no permanent desmuntable al senyor Albert Ramón Krauel en representació de BBACTIVITIES & EVENTS SL per a la instal·lació de tres atraccions inflables, el dia 21 d'agost amb motiu de la Festa Major.

 

Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 05.09.2022 | 08:20