Acta de la Junta de Govern Local del 20 de febrer de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord d’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de beques per els millors treballs de recerca 2019

Acord d’aprovació dels preus públics del servei de coworking 2019

Acord d’aprovació de la liquidació del contracte i la devolució de les garanties dipositades per assegurar la correcta execució del contracte del servei de Borsa de Treball

Acord d’aprovació de la liquidació del contracte i devolució de les garanties dipositades per assegurar la correcta execució del contracte de diferents serveis del Servei Local d’Habitatge

Acord d’aprovació de la liquidació del contracte i la devolució de la garantia definitiva dipositada per assegurar la correcta execució del contracte de serveis de Promoció econòmica, lot 1 ocupació

Pròrroga del contracte del servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis i dels treballs de control vegetatiu de les clapes invasores de canyes i ailants en les urbanitzacions i nuclis urbans

Acord d’aprovació de l’expedient ordinari per a la contractació del servei per a la realització d’inspeccions d’activitats econòmiques comunicades per part d’una entitat acreditada

Acord d’aprovació de la despesa prevista pel mes de febrer de 2019 del servei de gestió de la Deixalleria Municipal i serveis connexos

Adhesió de l’Ajuntament de Castellbisbal al contracte derivat  de l’acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya subscrit pel Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l’ACM

Acord d’aprovació de la certificació única i última del contracte de les obres d'ampliació de la xarxa de sanejament del sector nord de Can Costa  de Castellbisbal i connexió amb el sistema metropolità de sanejament en el tram II

 

 

 

Darrera actualització: 28.02.2019 | 18:22