Acta de la Junta de Govern Local del 21 de gener de 2021

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya corresponent al 30 % dels ingressos generals per l'impost sobre estades en establiments turístics semestres estiu 2019

Acord per aprovar la justificació realitzada pel sol·licitant d'una prestació social de caràcter econòmic i d'urgència social per afrontar el pagament del lloguer d'habitatge (I)

Acord per aprovar la justificació realitzada pel sol·licitant d'una prestació social de caràcter econòmic i d'urgència social per afrontar el pagament del lloguer d'habitatge (II)

Acord per aprovar la justificació econòmica presentada per l'entitat Fons Català de Cooperació al Desenvolupament de la subvenció atorgada pels projectes de cooperació convocatòria de l'any 2018

Acord per ordenar l'enderroc de les obres de construcció d'un cobert de fusta i barbacoa de totxo ceràmic amb xemeneia a l'habitatge del carrer de francesc Macià, 58, 1r 1a per no disposar de títol habilitant corresponent.

Darrera actualització: 02.02.2021 | 11:38