Acta de la Junta de Govern Local del 21 d'octubre de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 14 d'octubre de 2022.

Acord per aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellbisbal i Aigües de Castellbisbal Empresa Mixta SL per ubicar una oficina d'atenció i informació d'AICSA a l'OAC del Centre Cívic Santeugini.

Acord per aprovar la formalització del contracte per a l'adquisició d'un habitatge destinat al departament de Serveis Socials per atendre emergències socials.

Acord per acceptar la donació de l'obra pictòrica "Rua de gegants" i la cessió dels drets d'explotació de forma no exclusiva a l'Arxiu Municipal de Castellbisbal.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la construcció de nau industrial al carrer Ferrocarril, núm. 12.

Acord per aprovar la incorporació de la modificació no substancial de la llicència municipal ambiental per a la fabricació de productes per acabats de cuir i tèxtils al carrer Ferralla, núm. 27-29.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat ADF Castellbisbal per dur a terme activitats en matèria de vigilància i prevenció d'incendis forestals de l'exercici 2021.

Acord per aprovar l'expedient ordinari, Plec de Prescripcions Tècniques i Plecs de Clàusules Administratives per a la contractació del subministrament de lots de Nadal per a la gent gran.

Donar compte del Decret número 48/2022 de data 13.09.22 del Jutjat Contenciós Administratiu  núm. 15 de Barcelona.

 

Precs i preguntes.

 

 

Darrera actualització: 27.10.2022 | 08:56