Acta de la Junta de Govern Local del 22 de novembre de 2017

ORDRE DEL DIA

Aprovació de les prestacions socials de caràcter econòmic a famílies que es troben en situació de necessitat i afectades per quotes urbanístiques

Assabentat de la successió del contractista del contracte de concessió del servei públic d’atenció a la gent gran en el centre de dia El Serral

Adjudicació del contracte per l’estudi de viabilitat, redacció del projecte, estudi i seguretat i salut, direcció i coordinació de les obres per instal·lar mesures correctores al magatzem dels Costals

Aprovació de l’ordre d’enderroc d'obres

Confirmació de la llicència de parcel·lació

Concessió de llicència  municipal d’obres

Darrera actualització: 27.02.2018 | 09:19