Acta de la Junta de Govern Local del 23 d'abril de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 16 d'abril

Acord per aprovar concórrer en la convocatòria de l'any 2021 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023" amb el projecte d'actuació del recurs "CIDO Difusió de la informació pública local".

Acord per aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Castellbisbal per al desenvolupament del Programa Referents d'Ocupació Juvenil de la convocatòria 2020 promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 

Acord per aprovar la denegació de llicència urbanística per al canvi d'ús del local situat a la planta baixa de l'edifici plurifamiliar de l'av. Pau Casals, 14 amb accés pel carrer Sant Joan, 19 per convertir-lo en habitatge.

Acord per aprovar la llicència urbanística per a l'ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgesres al carrer Pi i Margall, 32 B.

Acord per ordenar la retirada d'un rètol identificador i indicador a la rotonda situada al carrer Coure sense disposar de títol habilitant i no legalitzable.

Acord per ordenar l'enderroc de la totalitat dels actes d'edificació realitzats al paratge "El Portalet" i restauració de la finca al seu estat original.

Acord per aprovar la primera pròrroga i última del contracte del servei de cotreball (coworking).

Acord per adjudicar el Lot 1 i el Lot 2 del contracte del servei de manteniment dels camins municipals pertanyents a la xarxa de protecció d'incendis indicada al Pla de prevenció d'incendis forestals (PPI).

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte del servei d'execució del programa local de prevenció de drogodependències del municipi de Castellbisbal.

Donar compte del fallo de la sentència dictada al Procediment Abreujat (Qüestions de personal) número 24/2020-M1, del Jutjat del Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona, número 100/2021, dictada en data 16 d'abril de 2021.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 24.05.2021 | 12:59