Acta de la Junta de Govern Local del 23 de gener de 2019

ORDRE DEL DIA

Acceptació d'un ajut econòmica de l’AMTU en el marc del Pla de millores del servei de transport urbà 2017

Declarar deserta la licitació convocada per a la contractació del subministrament d’un camió i d’un motocarro destinats a la Brigada Municipal d’Obres

Ordre d’enderroc d'obres (I)

Ordre d’enderroc d'obres (II)

Acceptació de  la constitució, en favor de l’Ajuntament de Castellbisbal, d’un dret de servitud administrativa de col·lector per a la conducció d’aigües residuals i pluvials de la xarxa de sanejament unitària general

Ratificació del Decret núm. 111 de 18 de gener de 2019

Aprovació de la rectificació de l’error de fet comès en l’acord de data 16.1.2019, de concessió de llicència d’activitat recreativa no permanent desmuntable a un seguit de firaires amb motiu de la Festa Major d’Hivern

Darrera actualització: 30.01.2019 | 10:01