Acta de la Junta de Govern Local del 23 de juny de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 17 de juny de 2022.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al fons de prestació "Finançament dels serveis socials bàsics" en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023". Exp. 2021/20/GS

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al fons de prestació "Finançament de programes complementaris, actuacions de millora i digitalització dels serveis socials" en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023". Exp. 2021/21/GS

Acord per aprovar l'ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona per l'actuació "Assesoria educativa de Castellbisbal" en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023".

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Fundació Privada Museu del Tractor d'Època de Castellbisbal per a la programació d'activitats culturals durant l'any 2021.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Club Tennis Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter esportiu.

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per una sol·licitant. Exp. 2020/2/TBA

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per una sol·licitant. Exp. 2020/2/TBA

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per diversos sol·licitants. Exp. 2020/15/TBA

Acord per aprovar el conveni de col·laboració per a l'any 2022 entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Castellbisbal per al desenvolupament del programa Treball i Formació línies MG52, PRGC i PANP.

Acord per aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de reparació i millora de pavimentació de vàries cruïlles de carrers de Castellbisbal de 2021.

Acord per aprovar l'acceptació de la bestreta per a l'any 2022 del retorn del cànon sobre la disposició del rebuig dels residus.

Acord per aprovar desestimar el recurs de reposició formulat contra l'ordre d'enderroc dictada amb data 22.04.22.

Acord per aprovar rectificar l'acord de data 17.06.22 en el sentit que el cost total del projecte "Implementació de la Infermera Escolar a les Escoles Públiques de Castellbisbal" per a l'any 2022, és de 93.850,16 euros i l'import sol·licitat amb l'AMB és de 33.682,00 euros.

 

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 09.08.2022 | 12:24