Acta de la Junta de Govern Local del 23 de setembre de 2022

ORDRE DEL DIA

En acte públic:

Acord per aprovar establir l'ordre de les empreses licitadores i considerar l'empresa que ha presentat la millor oferta relació qualitat-preu per a la contractació del servei de conservació, manteniment, condicionament i neteja dels espais verds, àrees d'esbarjo de gossos i arbrat tant viari com el dels espais verds de Castellbisbal.

En acte no públic:

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 16 de setembre de 2022.

Acord per aprovar la sol·licitud de subvenció al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per a finançar el cost del servei per al funcionament de l'Escola de Música Municipal Miquel Blanch pel curs 2020/2021.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat AMPA de l'Institut Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter educatiu.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Gent Gran de l'Espai de la Plaça per dur a terme activitats de caràcter social i cultural.

Acord per aprovar la denominació d'espais municipals d'acord amb el resultat del procés participatiu "#AmbNomDeDona".

Acord per aprovar ordenar la retirada d'una banderola a la parcel·la de l'Av. Can Campanyà núm. 15 per no disposar de l'oportú títol habilitat.

Acord per aprovar l'autorització per realitzar un tractament fitosanitari no agrari als voltants de la instal·lació d'Alsa Rail SLU pertanyent a la línia d'alta velocitat.

Acord per aprovar la segona i última pròrroga del contracte de prestació del servei auxiliar de col·laboració en la intervenció municipal en les obres privades.

 

Precs i preguntes.

 

 

Darrera actualització: 29.09.2022 | 12:25