Acta de la Junta de Govern Local del 23 d'octubre de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la ratificació del Decret número 2086/2020, de 20 d'octubre, que resol concórrer a la convcatòria del 2020 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023" de la Diputació de Barcelona, amb l'actuació "Programacions arts escèniques musicals adreçades a escolars 2020-2021"

Acord per aprovar la sol·licitud d'inscripció al Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, a través de l'instrument del Programa General d'Inversions (PGI) de suport econòmic per promoure la nova inversió i el manteniment sostenible dels ens locals

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'AFA Escola Mare de Déu de Montserrat

Acord per aprovar els preus públics del servei de coworking 2020

Acord per aprovar la liquidació definitiva del contracte i la devolució de la garantia pel contracte de les obres de millora de la il·luminació dels passos de vianants de les rotondes ubicades a les carreteres B150, BV1501 i rotonda carretera B-150

Acord per aprovar la concessió de la llicència urbanística de parcel·lació de la finca del carrer Coure, 11

Acord per aprovar la concessió de la llicència urbanística per a la construcció de nau industrial per a base logística al carrer Magnetisme

Acord per aprovar la concessió de la llicència urbanística per a l'ampliació de nau al carrer Zenc, 12

Acord per aprovar la incorporació de la modificació no substancial a la llicència municipal ambiental per a l'exercici d'una activitat de fabricació d'articles de matèries plàstiques al carrer Indústria

Acord per aprovar l'atorgament d'ajuts/subvencions destinats als ajuts econòmics al comerç, restauració i persones treballadores autònomes amb centre de treball obert que promou l'Ajuntament de Castellbisbal

 

Darrera actualització: 12.11.2020 | 13:57