Acta de la Junta de Govern Local del 24 de desembre de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la Colla Gegantera Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'Esplai Gatzara

Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional amb Impúlsate

Acord per aprovar l'atorgament de subvenció extraordinària al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Acord per aprovar la modificació pressupostària número 10 del pressupost municipal

Acord per desestimar les al·legacions i denegar la llicència urbanística per a la legalització d'instal·lacions de boxes, coberts i pista per a cavalls a la finca del paratge de Can Segarra

Acord per incorporar la modificació no substancial de la llicència municipal ambiental i significativa d'incencis per a l'exercici d'una activitat de taller mecànic de vehicles, magatzem de pneumàtics i estació de servei amb botiga al carrer Ferro.

Acord per incorporar la modificació no substancial de la llicència municipal ambiental per a l'exercici d'una activitat d'impressió per gravat en relleu d'impresos, revistes, catàlegs i fullets per encàrrec al carrer Cobalt, 1-5

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament de màquines i aparells físics per equipar la sala cardio-fitnes del complex esportiu de l'Illa Esportiva

Acord per aprovar la darrera pròrroga del contracte de concessió del servei públic d'atenció a la gent gran en el centre de dia El Serral

Acord per aprovar la segona i darrera pròrroga del contracte de servei de tallers de l'Espai de la Plaça: cursos de formació no reglada d'atenció comunitària

Acord per a l'atorgament de subvenció al Fons Català de Cooperació al desenvolupament

Acord per aprovar la primera pròrroga del contracte del lot 3 "Alarmes d'intrusió i CTTV" del contracte del servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions dels edificis municipals

Acord per aprovar l'adhesió a la pròrroga extraordinària del contracte derivat de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya

Darrera actualització: 04.01.2021 | 13:10