Acta de la Junta de Govern Local del 25 de juliol de 2018

ORDRE DEL DIA

Acceptació del recurs cofinançat “Estudi dels hàbits de consum i compra dels Castellbisbalencs”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019

Concurrència en la convocatòria d’ajuts per fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals de companyia

Aprovació del conveni de col·laboració amb FEMAREC per col·laborar en la formació per a les persones que estan treballant o en millora d’ocupació

Aprovació de les modificacions i actualitzacions del Pla d’emergències municipal

Adjudicació de la contractació dels serveis de disseny gràfic i impressió de material comunicatiu de l’Ajuntament de Castellbisbal

Aprovació de la classificació i consideració de la millor oferta de les presentades per la contractació dels serveis de disseny i desenvolupament del projecte d’intervenció amb joves en medi obert

Adjudicació del contracte de serveis per a la gestió del casal infantil municipal “El Mirador”

Aprovació del conveni de cessió de les instal·lacions aèries i soterrades de subministrament d’electricitat construïdes de nou amb motiu de les obres d’urbanització dels carrers Orient, Sant Marc, Miquel Blanch i plaça del Joc

Aprovació de l’atorgament de llicència de parcel·lació

Aprovació de la incorporació de les propostes de l’informe de la Ponència Ambiental de l’AMB en modificació no substancial de llicència per a l’activitat d’indústria química

Sol·licitud d'incorporació del parc de l’Ermita en la xarxa de parcs metropolitans

Aprovació del projecte d’obres ordinàries de reposició del mur de la trinxera de la línia ferroviària Papiol-Mollet

Aprovació del conveni subvencional amb l’ADF Castellbisbal

Aprovació per considerar el ple domini d'una finca (1)

Aprovació per considerar el ple domini d'una finca (i 2)

Aprovació de la modificació del contracte de concessió del servei públic de casal d'estiu any 2018 de Castellbisbal per augmentar el nombre total de places tant fixes com esporàdiques en qualsevol de les tres modalitats del servei

Adjudicació de la contractació del servei de lliurament d'efectes postals sense adreça

Adjudicació de la contractació del servei d’anàlisi, redisseny i diagramació de BPM de tramitació d'ajuts socials i beques de Serveis Socials

Adjudicació de la contractació del servei de formació en operacions auxiiars i de magatzem en indústries i laboratoris químics

Aprovació de la modificació de la llicència municipal per a un espectacle públic i activitat recreativa musical extraordinària

Adjudicació de la contractació de les obres de reforma de la instal·lació de climatització dels dipòsits de l’Arxiu Municipal

Darrera actualització: 01.08.2018 | 14:50