Acta de la Junta de Govern Local del 26 de febrer de 2021

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la ratificació del decret número 2021/457 de 22 de febrer que resol concórrer a la convocatòria de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona per a la concessió de subvencions per finançar les obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment d'equipaments culturals locals.

Acord per aprovar l'adhesió al Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023" de la Diputació de Barcelona per optar als diferents recursos i concórrer en la convocatòria de l'any 2021.

Acord per aprovar el conveni regulador de la cessió d'ús de material sanitari a favor del Consorci Sanitari de Terrassa.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per l'Ajuntament a una empresa unipersonal per al foment de la contractació de persones aturades de Castellbisbal.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Esportiu Mindundis Team.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Penya Blaugrana de Castellbisbal.

Acord per aprovar l'acceptació del reintegrament realitzat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament de la subvenció atorgada per un projecte de l'any 2016.

Acord per aprovar la declaració de ruïna tècnica d'una edificació existents a la parcel·la del passeig de la Masia, 6 i ordenar el seu enderroc.

Acord per aprovar la concessió de la llicència urbanística per a la construcció de nau industrial al c. Ferrocarril, 14.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a dividir/compartimentar una nau industrial al c. Indústria.

Acord per aprovar la concessió de la llicència ambiental per a una activitat d'emmagatzematge amb zona de rentat al c. Cinemàtica.

 

Darrera actualització: 31.03.2021 | 13:49