Acta de la Junta de Govern Local del 26 de juliol de 2017

ORDRE DEL DIA

Aprovació del conveni de col·laboració entre Basf Española, SLU i l’Ajuntament per un ajut econòmic per al castell de focs de la Festa Major d’estiu 2017

Aprovació del conveni de col·laboració entre Pulcra Chemicals, SL i l’Ajuntament per un ajut econòmic per al castell de focs de la Festa Major d’estiu 2017

Aprovació del conveni de col·laboració entre Parking Service Castellbisbal, SA i l’Ajuntament per un ajut econòmic per al castell de focs de la Festa Major d’estiu 2017

Aprovació del conveni de col·laboració entre Contank, SA i l’Ajuntament per un ajut econòmic per al castell de focs de la Festa Major d’estiu 2017

Incoació de l’expedient per a la contractació del servei de coworking

Aprovació de la justificació de l’entitat Agrupació de Defensa Forestal de Castellbisbal de la subvenció atorgada per a l’any 2016

Aprovació de la concessió de llicència municipal d’obres

Aprovació de la ratificació del Decret núm. 1544 de 19 de juliol de 2017

Adjudicació del contracte del servei de gestió de programes d'habitatge

Consideració de l'oferta econòmicament més avantatjosa, en relació a la contractació de serveis d’assessorament jurídic integral en matèria d’habitatge

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut i el seu annex 1 de Formació d’esculleres de les obres d'ampliació de la xarxa de sanejament del sector nord de Can Costa

Nomenament del nou coordinador de seguretat i salut de les obres d’ampliació de la xarxa de sanejament del sector nord de Can Costa

Darrera actualització: 19.09.2017 | 18:11