Acta de la Junta de Govern Local del 16 de març de 2016

 

ORDRE DEL DIA

Concurrència en la convocatòria del 2016 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, de la Diputació de Barcelona

Aprovació del conveni subvencional amb l'Esplai Gatzara per al 2016

Aprovació de les bases reguladores del procediment per a l’atorgament de les autoritzacions de venda no sedentària al mercat setmanal de Castellbisbal.

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l'Associació de Comerciants de Castellbisbal per al 2015

Aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de soterrament de contenidors de residus urbans situats a Can Santeugini, Comte de Sert i Costa

Declarar deserta la licitació convocada per a la contractació dels serveis postals, bustiades i distribució del butlletí municipal

Darrera actualització: 30.01.2017 | 16:46