Educació viària

Dilluns, 19 d’agost de 2019

L'educació viària sorgeix com un procés armonitzador d’actituds i conductes que afavoreixen la convivència dels ciutadans. En aquest sentit, els comportaments vials han d’incloure els principis que fomentin la tolerància, solidaritat, respecte, responsabilitat, i en definitiva un marc per afavorir les relacions humanes en les vies públiques.

El programa d’educació vial consisteix en una sèrie de sessions impartides pels monitors de la Policia Local, amb el recolzament del professorat. Aquestes classes tenen una durada aproximada d’una hora cadascuna, des de l’educació infantil fins a la secundària, amb un temari concret i adaptat a l’edat de cada grup.

Els principals continguts que es treballen en cada grup són:

Educació Infantil

Es pretén que els alumnes tinguessin una orientació espai-temporal, sensacions i percepcions de la seguretat viària, d’una forma divertida.

L’activitat realitzada per transmetre aquests coneixements és una representació teatral d’una companyia especialitzada en l’educació viària.

Educació Primària

Per una part, se’ls fa reconèixer l’actitud que han d’adoptar a l’hora d’anar com a passatger tant en el transport privat com a públic.

D’altra banda, es veuen les normes elementals de circulació de vianants al casc urbà i per carretera a més de les de circulació segura en bicicleta.

En aquest àmbit es realitzen diversos plantejaments didàctics, pràctiques en el parc mòbil situat a l’illa esportiva, encaminades per a la consecució d’actituds de responsabilitat i respecte en l’àmbit vial com a part de l’entorn social i de convivència ciutadana.

Educació Secundària

Es tracta d’una etapa de transició infància-adolescència, nous hàbits d’oci i importants transformacions en les necessitats socials dels alumnes i és per això que s'hi inclouen qüestions relacionades amb la seguretat vial, tocant els àmbits que els poden resultar més interessants i atractius, per la seva connexió amb l’actualitat i identificació amb el seu propi entorn. A més, es fan accions encaminades cap a l’adquisició de capacitat crítica en els aspectes positius i negatius dels temes d’actualitat en funció de les seves necessitats més imminents (ciclomotor).

Activitats per nivells:

  • 1r d'ESO: Paraules d'un accident
  • 2n d'ESO: El Jo pensava
  • 3r d'ESO: Concurs de fotografia El que veig per on vaig
  • 4t d'ESO: Game over
Darrera actualització: 8.02.2024 | 17:35