Obres de restauració de la masia de Can Pedrerol de Dalt

Dimarts, 20 de setembre de 2016

Construcció d'una tanca de seguretat

Import: 18.803 euros

Recalçat i fonamentació del celler

Obres de recalçat dels fonaments de la masia de Can Pedrerol de Dalt

 • Empresa: Construcciones Cots y Claret
 • Import: 49.294,43 euros

2017, novembre. Inici de la 2a. fase de restauració

Modificació del projecte d'obres per incloure un recalçat de la fonamentació, una modificació de la ubicació de l’escala de comunicació entre plantes i, a més, a la vista de les parts ocultes de l’obra

 • Empresa: Construcciones Cots y Claret
 • Import: 132.286 euros

Aprovat en la Junta de Govern Local del 15 de novembre de 2017

2016, octubre. Inici de la 1a fase de restauració

Els treballs consistiran a rehabilitar les cobertes de l’edifici, fer una adequació estructural de sostres i parets i restaurar les façanes

 • Empresa: Construcciones Cots y Claret
 • Import: 529.148 euros
 • Inici: octubre 2016

Objectiu

 • impedir la degradació progressiva de la masia i resoldre l’estabilització i la consolidació, motiu pel qual es treballaran les cobertes i es farà una adequació estructural de sostres i parets. 
 • Restaurar les façanes amb un nou acabat d’estuc tradicional de calç tapiar provisionalment i de manera preventiva les finestres, balcons i portes per evitar l’entrada d’aigua (tot i que en la contractació s’han previst les clàusules necessàries per poder col·locar les fusteries definitives i evitar treballs afegits posteriors).

2016, setembre. Designació de la direcció de les obres de rehabilitació estructural de la masia 

Junta de Govern Local del 22 de setembre de 2016

 • Director facultatiu: arquitecte Joan Manuel Nicolás Monsonís
 • Director d'execució de les obres: arquitecte tècnic Jordi Colom Perna
 • Coordinador en matèria de Seguretat i Salut: arquitecta tècnica Aurora Rasero Calleja de l’empresa Atenea Seguridad i Medio Ambiente, SAU

2016, agost. Adjudicació de les obres de rehabilitació estructural i estanqueïtat

Junta de Govern Local del 3 d'agost de 2016

 • Les obres s'executaran segons el projecte redactat pel tècnic Joan Manuel Nicolás i Monsonís i consistiran en la rehabilitació de les cobertes de l’edifici i una adequació estructural dels sostres i parets, així com la restauració de les façanes de edifici mitjançant un nou acabat d’estuc tradicional de calç. 
 • L’actuació proposada pretén la rehabilitació dels elements esmentats i la consolidació de parets per tal d’impedir l’acceleració del deteriorament de l’edifici com a conseqüència de les filtracions procedents del mal estat d’aquests elements. 
 • També s’incorpora la resolució de l’estanqueïtat de façanes i tapiat provisional preventiu d’obertures de finestres, balcons i portes existents per evitar l’entrada d’aigua.
 • L’edifici està pendent d’una remodelació completa atenent els usos que encara estan per determinar.

Dades del contracte: feu clic aquí.

2015

Aprovació del projecte de rehabilitació estructural i estanqueïtat redactat pel tècnic Joan Manuel Nicolás i Monsonís, en base a la col·laboració que l'Àrea Metropolitana de Barcelona estableix amb els municipis que l'integren.

L’aprovació definitiva del projecte es va fer a la Junta de Govern Local en la sessió del dia 11.11.2015

2013

Confecció de l'Estudi historicoarquitectònic de la masia de Can Pedrerol de Dalt així com d'un Estudi de patologies.

Darrera actualització: 9.05.2023 | 14:47