Horts urbans. Procés de participació

Dijous, 21 de novembre de 2019

Procés de participació ciutadana realitzat per definir el futur projecte d’horts urbans municipals de Castellbisbal

L'objectiu va ser definir el projecte no només pel que fa a la ubicació dels horts sinó també, i sobretot, en tot allò referent als criteris de concessió de les parcel·les, usos permesos i prohibits, bones pràctiques, etc.

Sessions participatives:

  • 2 de maig de 2016 Més informació fent clic aquí.

Algunes qüestions del debat

Ubicació dels horts
Incialment, es van proposar sis possibles ubicacions, de les quals, finalment, se'n van escollir tres: Ca n'Amat, Can Costa i carrer del Dr. Llarc. D'aquestes tres, en el procés de participació ciutadana, es van debatre i analitzar els punts forts i febles de cada una d'elles. El resultat fou:

  • Ca n’Amat: 176 punts
  • Can Costa: 113 punts
  • Carrer del Dr. Llarc: 81 punts

Qui podrà tenir un hort urbà?
En la sessió del 2 de maig es va decidir que tothom podrà demanar un hort urbà i que l’adjudicació es farà per sorteig.

Requisits:

• Estar empadronat a Castellbisbal amb una antiguitat mínima d’un any
• No estar conreant cap altre hort (excepte si és un hort en situació irregular i s’hi renuncia)
• Una sol·licitud per família

Reserva d’horts per a projectes d’interès per al poble i/o de col·lectius amb necessitats especials.

Més informació dels criteris a complir fent clic aquí.

Com a resultat del procés participatiu del 2 de maig del 2016 s'ha elaborat un document amb la incorporació de les propostes realitzades al Reglament de règim d'ús dels horts urbans de titularitat municipal de Castellbisbal.

Consulta pública: del 29 de desembre del 2017 al 29 de gener de 2018

Durant aquest període de temps es van recollir les opinions i aportacions de la ciutadania i organitzacions sobre el Reglament d'ús dels horts urbans municipals.

Fruit d'aquest procés s'ha elaborat un Informe sobre la consideració de les diverses aportacions rebudes durant el procés de consulta pública.

Més informació de la consulta pública fent clic aquí

Darrera actualització: 24.09.2020 | 08:46