Acta de la Junta de Govern Local del 24 de maig de 2017

 

ORDRE DEL DIA

Sol·licitud formal de participació a la convocatòria 2017 del programa de restauració de documents de la Diputació de Barcelona

Concurrència a la convocatòria de subvencions en espècies de l’OSIC per l’adquisició de novetats editorials en català o en occità

Sol·licitud d’una subvenció a la Diputació de Barcelona per al funcionament de l’Escola Bressol Municipal La Caseta per al curs 2016-2017

Sol·licitud d’una subvenció a la Generalitat de Catalunya per al funcionament de l’Escola Municipal de Música Miquel Blanch durant el curs 2015-2016

Adjudicació del contracte de serveis relacionats amb l’electricitat en actes i esdeveniments festius, culturals, esportius i similars a Castellbisbal

Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Castellbisbal i Autos Castellbisbal SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Castellbisbal, exercici 2017

Aprovació de les justificacion de les subvencions concedides al Fons Català de Cooperació del Desenvolupament, pels projectes

  • Campanya de suport a la població afectada per la malaltia del virus de l’èbola a l’Àfrica Occidental
  • Enfortint l’educació de les nenes supervivents de violència familiar i sexual de Bilwi (Nicaragua)
  • Enfortiment de 7 centres de benestar infantil a la comunitat de Segundo Montes (El Salvador)

Aprovació de la justificació de les subvencions concedides al Fons Català de Cooperació del Desenvolupament, pels projectes

  • Campanya de suport a la població afectada per la malaltia del virus èbola a l’Àfrica Occidental
  • Suport a la població afectada per la guerra civil a Síria

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Creu Roja Catalunya, per la campanya d’emergència humanitària com a conseqüència del terratrèmol del Nepal

Aprovació de la justificació de les subvencions concedides al Fons Català de Cooperació del Desenvolupament pels projectes 

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’entitat Diócesis San Juan Bautista de Calama (Xile), pel projecte Llar d’avis “Mi Hogar”, a Xile

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’entitat Casal de Joves l’Envelat

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’entitat Associació d’Ajuda Gent Solidària de Castellbisbal

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’entitat Gent Gran de l’Espai de la Plaça

Adjudicació de la contractació de la concessió del servei públic d’atenció a la gent gran en el centre de dia “El Serral”

Liquidació definitiva del contracte i la devolució de la fiança dipositada per assegurar la correcta execució del contracte de subministrament, instal·lació i configuració del gestor de base de dades Oracle Standart Edition

Convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva per a l’atorgament d’una beca destinada a finançar un projecte d'investigació inèdit sobre la Vila i terme municipal de Castellbisbal

Aprovació del conveni de col·laboració amb els propietaris de la masia de Can Pedrerol de Baix per bastir una estratègia conjunta de corresponsabilitat en la conservació i la gestió sostenible de la masia de Can Pedrerol de Baix

Darrera actualització: 01.09.2017 | 15:47